top of page

Dossier opvragen: procedure

Binnen CAR Elora houden we per zorggebruiker een centraal dossier bij met daarin de informatie die relevant is voor het therapeutische traject.

Als zorggebruiker hebt u steeds het recht om kosteloos een afschrift van uw dossier op te vragen. Omdat het belangrijk is om hierbij de privacy en vertrouwelijkheid te respecteren kunt u hieronder de procedure nalezen hoe u dit kan aanvragen.

Aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier in om de aanvraag te kunnen starten. Indien wenselijk kunt u dit formulier ook op papier ontvangen van ons. 

Wie kan dit opvragen? 

De aanvraag om het dossier op te vragen kan gebeuren door: 

- de meerderjarige zorggebruiker

- de ouder van een minderjarige zorggebruiker 

- de ouder van een meerderjarige zorggebruiker, die valt onder het statuut van verlengde minderjarigheid

- een vertegenwoordiger van de zorggebruiker (dit kan enkel door het invullen van het toestemmingsformulier)

Deze persoon moet zich kenbaar maken met geldige identificatiedocumenten. 

Aanvraag

Bezorg ons de volgende documenten: 

- aanvraagformulier

- kopie van uw identiteitskaart

- indien nodig: toestemmingsformulier

Dit kan volgens onderstaande mogelijkheden: 

- u stuurt het via de post op naar CAR Elora, Duinkerkestraat 40, 8620 Nieuwpoort

- u mailt het naar info@carelora.be, met vermelding 'afschrift dossier opvragen'

- u bezorgt het aan het onthaal van CAR Elora

Wij doen ons best om het gevraagde afschrift zo snel mogelijk te bezorgen.  De wet op de patiëntenrechten bepaalt een maximumtermijn van 15 dagen tussen de aanvraag en het bezorgen van de nodige informatie.

Vragen

Mocht u vragen hebben over de procedure, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 058 23 47 11. 

bottom of page