top of page

Wat doen we? 

In ons centrum wordt therapie aangeboden binnen een multidisciplinaire setting. Therapie kan bestaan uit:

  • Pyschologische therapie

  • Logopedische therapie

  • Rekentherapie

  • Psychomotorische therapie

  • Ergotherapie 

Daarnaast kunnen binnen de behandeling ook nog volgende begeleidingen aangeboden worden:

Regenboogwerking voor peuters en kleuters 

 

Binnen de regenboogwerking worden peuters en kleuters van ongeveer 2,5 tot 6 jaar begeleid in kleine groepjes. Dit gaat 3 keer per week door tijdens de schooluren. Naast de groepsmomenten, waarbij aandacht besteed wordt aan ADL activiteiten (eetmomenten, hygiëne, tanden poetsen...) en aan het samen spelen en ontdekken met leeftijdsgenoten, komen ook nog individuele therapiesessies aan bod.

Relaxatietherapie

Relaxatietherapie wordt steeds ingepland binnen de individuele therapiesessies. Er wordt gewerkt aan de hand van actieve of passieve relaxatie, afhankelijk van de noden van het kind. 

Sociale vaardigheidstraining

Dit wordt 1 keer per jaar georganiseerd voor kinderen die reeds in behandeling komen en gaat steeds door op zaterdagvoormiddag. De kinderen komen in groepjes van 5 terecht en gaan ... weken verschillende sociale situaties naspelen en bespreken. Dit gebeurt steeds onder begeleiding van een psycholoog. 

Oudertraining

Naast de sociale vaardigheidstraining wordt er ook voorzien in oudertraining.

Hier worden ouders in kleine groepjes multidisciplinair begeleid. 

Typcursus: TypTien

De typcursus gaat meermaals per jaar door in groepjes van ongeveer 5 kinderen die reeds in behandeling zijn. 

Naast het oefenen in groep is het de bedoeling dat de kinderen ook thuis verder oefenen. De therapeuten volgen dit dan ook nauwgezet op via online huiswerk en mailverkeer. 

bottom of page