top of page

Wat doen we? 

In ons centrum wordt therapie aangeboden binnen een multidisciplinaire setting. Therapie kan bestaan uit:

  • Pyschologische therapie

  • Logopedische therapie

  • Psychomotorische therapie

  • Ergotherapie 

  • Relaxatietherapie

Binnen die multidisciplinaire werking is er ook aandacht voor ouderparticipatie. We zijn ervan overtuigd dat de actieve betrokkenheid van ouders van onschatbare waarde is voor het welzijn en de ontwikkeling van de zorggebruikers.
Onze visie hierrond is hier terug te vinden. 

Daarnaast kunnen binnen de behandeling ook nog volgende groepswerkingen en trainingen aangeboden worden:

Regenboogwerking voor peuters en kleuters 

 

Binnen de regenboogwerking worden peuters en kleuters van ongeveer 2,5 tot 6 jaar begeleid in kleine groepjes. Dit gaat 3 keer per week door tijdens de schooluren. Naast de groepsmomenten, waarbij aandacht besteed wordt aan ADL activiteiten (eetmomenten, hygiëne, tanden poetsen...) en aan het samen spelen en ontdekken met leeftijdsgenoten, komen ook nog individuele therapiesessies aan bod.

image.png

Rots en water

Dit wordt 1 keer per jaar georganiseerd voor kinderen die reeds in behandeling komen en gaat steeds door op zaterdagvoormiddag. In kleine groepjes ontwikkelen de kinderen hun sociale en emotionele vaardigheden en krijgen ze meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. 

 

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. 

Oudertraining

 

Binnen de oudertrainingen worden ouders in kleine groepjes multidisciplinair begeleid.  

Momenteel zijn er trainingen lopende rond ASS, ADHD en dysfasie (taalstoornis).

Daarbovenop worden ook ervaringsavonden georganiseerd in verschillende thema's, om als ouder/ouderfiguur/grootouder/leerkracht/... meer inzicht te krijgen in de problematiek van het kind.

Typcursus: TypTien

De typcursus gaat meermaals per jaar door in groepjes van ongeveer 5 kinderen die reeds in behandeling zijn. 

Naast het oefenen in groep is het de bedoeling dat de kinderen ook thuis verder oefenen. De therapeuten volgen dit dan ook nauwgezet op via online huiswerk en mailverkeer. 

bottom of page