top of page

Hoe verloopt de procedure?

Aanmelding

U kunt u bij ons aanmelden op eigen initiatief of op basis van een doorverwijzing van een andere instantie bv. school, CLB, uw huisarts...  Uw kind komt dan terecht op onze wachtlijst. 

Intake gesprek

Wanneer de testperiode nadert, wordt er contact met u opgenomen voor een intake gesprek. Dit is een verkennend gesprek waarin geluisterd wordt naar uw hulpvraag en die van uw kind. 

Op voorschrift van een externe arts en na goedkeuring van het RIZIV kan uw kind vervolgens door het multidisciplinair team uitgebreid onderzocht worden. Houd er rekening mee dat er wachttijden zijn om de onderzoeken op te starten. 

Er wordt samengewerkt met CLB, school en eventuele externe diensten om informatie uit te wisselen. Dit gebeurt in overleg met de ouders.

De onderzoeksresultaten worden door het onderzoeksteam besproken in overleg met een gespecialiseerde arts / revalidatiearts. Het team formuleert een besluit. De onderzoeksresultaten worden u meegedeeld tijdens een doktersconsultatie

Behandeling kan enkel opgestart worden indien er sprake is van een multidisciplinaire problematiek

Na een korte behandelingsperiode waarin de therapeuten het kind en zijn problematiek leren kennen, wordt in samenspraak met de ouders en het kind een behandelingsplan opgesteld. 

Na een halfjaar therapie volgt een eerste evolutiegesprek met de verantwoordelijke therapeut. Na een jaar therapie volgt dan een evaluatiegesprek en een consultatie bij één van onze dokters. 

U kan ook steeds zelf een gesprek aanvragen met één van de behandelende therapeuten of een dokter. 

Onderzoek
Behandeling
bottom of page