top of page

Ouderparticipatie

 

Beste ouders, 


In ons CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie) werken we aan de ontwikkeling van uw kind en we geloven 
dat uw actieve betrokkenheid daarbij van cruciaal belang is. We geloven erin dat we de beste resultaten bereiken 
als we ons samen inzetten om een verhaal van groei te realiseren. Uw betrokkenheid en zorg dragen namelijk bij 
tot een betere kwaliteit van zorg. 


We willen uw kind helpen maar tezelfdertijd uw gezin (en eventuele andere betrokkenen) sterker maken. We 
zetten dus niet alleen in op de ontwikkeling van uw kind, maar we streven er ook naar om u zelfstandiger te 
maken in de zorg voor uw kind. We zullen daarvoor in kaart brengen wat u, uw kind en uw gezin nodig hebben 
om de juiste stappen kunnen zetten. We willen u daarvoor ook betrekken bij de evaluatie van de therapie zodat 
we er zeker van zijn dat we op goede weg zijn.


We willen u als ouders een actieve en onmisbare rol laten spelen in het traject van uw kind in ons CAR. Uw 
engagement kan daarbij vele vormen aannemen. Therapie bijwonen, oudersessies volgen, deelnemen aan 
besprekingen, … Therapeuten spelen immers slechts tijdelijk een rol in een welbepaalde fase, maar u als ouder 
blijft betrokken. Daarom is ouderparticipatie voor ons heel erg belangrijk. We verwelkomen overigens iedereen 
die betrokken is bij de zorg voor uw kind. Dus ook grootouders, pleegouders en plusouders. 

 

Bij CAR Houtland-Westkust vzw (waar CAR Elora deel van uitmaakt) is ouderparticipatie geen keuze, maar een kernwaarde.

bottom of page