top of page

Patiëntenrechten en privacy

Privacy

Binnen CAR Elora hechten wij veel belang aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Verstrekte gegevens worden conform de GDPR-wetgeving verwerkt en bijgehouden. 

Onze privacyverklaring is hier te vinden. 

Patiëntenrechten

Wij hechten veel waarde aan het verstrekken van duidelijke informatie over uw rechten als zorggebruiker. Voor meer details over uw rechten als patiënt, verwijzen wij u graag naar deze link. 

Dossier opvragen

Binnen CAR Elora houden we per zorggebruiker een centraal dossier bij met daarin de informatie die relevant is voor het therapeutische traject. Als zorggebruiker hebt u steeds het recht om kosteloos een afschrift van uw dossier op te vragen. De aanvraagprocedure kunt u hier terugvinden. 

Klachtenprocedure

Om ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij de zorg die wij bieden, de mogelijkheid heeft om eventuele zorgen of klachten te uiten, hebben we een toegankelijke klachtenprocedure opgesteld.

Deze is hier te vinden. 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen kunt u steeds terecht bij de directie van CAR Elora. 

bottom of page