top of page

Patiëntenrechten en privacy

Privacy

Binnen CAR Elora hechten wij veel belang aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Verstrekte gegevens worden conform de GDPR-wetgeving verwerkt en bijgehouden. 

Onze privacyverklaring is hier te vinden. 

Patiëntenrechten

Wij hechten veel waarde aan het verstrekken van duidelijke informatie over uw rechten als zorggebruiker. Voor meer details over uw rechten als patiënt, verwijzen wij u graag naar deze link. 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen kunt u steeds terecht bij de directie van CAR Elora. 

bottom of page